Baglietto

טקסט דמי. חברת Stream מייצגת באופן בלעדי מספר מספנות ידועות בעולם. נאמנים לדרכנו, מספנות אלו מאופיינות באיכות בנייה גבוהה והתאמת כלי השייט הנבחר לצרכי הלקוח בשיתוף פעולה עימנו. כל זאת, על מנת למצוא את הבחירה האידיאלית עבורך, הלקוח.

43 Meter 2008 18,500,000 Euro Italy